Annual Report

NZ Māori Tourism Annual Report 2016

E rau rangatira mā, tēnā koutou. Tēnā koutou e pānui nei te pūronga-ā-tau, o ngā kaupapa kua oti i Te Rōpu Tāpoi Māori o Aotearoa, i te tau kua pahure nei. Tēnā tātou katoa. 

© 2024 NZ Maori Tourism Society