Care for New Zealand

Tiaki Promise

Tiaki - Care For New Zealand

Over the past year, New Zealand Māori Tourism has taken part in the development of a brand-new initiative Tiaki - Care For New Zealand.

© 2021 NZ Maori Tourism Society