Indigenous tourism

Poroporoaki: Johnny Edmonds

Tēnei te Pō! Tēnei te Pō!
Te Pō i pēpeke, i whakaahei ai, i whakangaro atu ai ki a Papatūānuku!
Kei te mātātoa o te tāpoitanga Māori, o te manaakitanga taketake – e moe!
Kua takoto koe i te hau o marangai.

© 2024 NZ Maori Tourism Society